5 tips för att minska elanvändningen

5 tips för att minska elanvändningen

En normal energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh/år.  Om du har fjärrvärme eller värmer huset på annat sätt än med el är en normal elanvändning ca 5000 kWh/år. Det har flaggats om elbrist och i en situation med ökad efterfrågan, ökar också priset. Att försöka minska elanvändningen är det mest effektiva för att slippa ohållbara elräkningar.

Här kommer fem tips för att minska elanvändningen

1. Kartlägg användningen

Ett första steg att kartlägga sin elanvändning genom att göra en energikartläggning. Är du osäker hur du ska göra kan du läsa om det här. Genom detta får du en bra utgångspunkt för att se potentialen till besparingar. Faktum är att en kartläggning kan hjälpa till att minska kostnaderna med 5-10 procent på ett par års sikt. Allt handlar om att ifrågasätta sina kostnader. Känns allting verkligen rimligt? Kartläggningen kan också ligga till grund för vad som bör göras för att dra ner på energianvändningen. Den kan också hjälpa till som fingervisare för vilka investeringar som faktiskt bör löna sig.

2. Gör justeringar, även om de är små

Visst vill man hitta de stora eltjuvarna, men även de små är viktiga att finna. Faktum är att det du tror är storförbrukarna ofta kan vara små när du ser till det stora hela. De stora bovarna är i verkligheten de små, dolda elanvändarna. Detta kan bero på att de ofta är många, men en annan anledning kan vara att de ofta har långa drifttider vilket också leder till hög elförbrukning.

3. Mät för att se mönster

Det är viktigt att få en bild av sin energianvändning. När på dygnet är användningen som störst och vad beror det på? Ibland kan det vara så att till exempel en fläkt står på i onödan. I andra fall kan du upptäcka att belysningen är på och ventilationen går för fullt när ingen är på plats.

En annan sak att kontrollera är att du är rätt säkrad. Inte sällan betalar fabriker höga abonnemangskostnader helt i onödan.

4. Läs på om att minska elanvändningen

Ett smart sätt är att titta på hur andra har gjort. Det är ju som bekant onödigt att uppfinna hjulet en gång till. På Intab´s hemsida finns en rad goda exempel där användare minskat sina energikostnader.

Det gäller även att veta vad man gör. Hur fungerar de instrument du mäter med och hur analyserar du din data på bästa sätt. Vi arrangerar utbildningar på plats hos oss, företagsförlagda utbildningar och webbaserade kurser. Det är ofta välinvesterade pengar att satsa på en utbildning.

Läs också: 10 tips som sparar el och sänker dina kostnader

5. Se till att alla är med på tåget

Se till att anställda och kollegor är med på tåget. Det räcker ju inte bara att du försöker dra ner på elförbrukningen, alla måste försöka minska elanvändningen.

Admin Webb