Nordens största solpark i sitt slag

Nordens största solpark i sitt slag

På en åker i Vässlingby, utanför Fellingsbro, ska kommunägda Linde energi bygga Sveriges första, och troligen Nordens största, storskaliga solpark i sitt slag – Solvallen i Vässlingby. Namnet Solvallen flörtar med den agrivoltaiska teknik företaget tänker använda där vertikala, dubbelsidiga solpaneler möjliggör fortsatt brukande av marken för odling av vall.

– Linde energi jobbar långsiktigt och målmedvetet med att öka andelen lokalproducerad, förnybar energi. Vi har noga följt utvecklingen inom solenergi och den agrivoltaiska tekniken gör det möjligt för oss att förena många värdeskapande nyttor. En bonus i sammanhanget är att Solvallen inte bara blir länets största markförlagda solpark, utan även Nordens största solpark i sitt slag, säger Jens Isemo, vd på Linde energi.

Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker. I Solvallen i Vässlingby innebär det att solelproduktion via vertikala, dubbelsidiga solpaneler kombineras med odling av vall.

– Det här projektet bidrar till att lösa en nationell målkonflikt, nämligen den mellan elproduktion och jordbruk. Här kombineras istället dessa intressen på ett effektivt sätt, menar Peter Ström, chef Elproduktion på Linde energi.

År 2020 byggdes Sveriges första agrivoltaiska solpark vid Kärrbo Prästgård utanför Västerås. De tre panelraderna är en del av ett forskningsprojekt signerat Mälardalens Universitet, Statens Lantbruksuniversitet och Solkompaniet som finansieras via Energimyndigheten.

Forskningsresultat från agrivoltaiska solparker i USA visar på ökad produktivitet hos grödorna, samtidigt som skuggan från solpanelerna bidrar till minskat behov av bevattning och därmed lägre vattenförbrukning.

– Vi kikar på möjligheterna att knyta ett forskningsprojekt till Solvallen i Vässlingby, då den blir den första storskaliga agrivoltaiska solparken i landet. Men det får vi eventuellt återkomma till framöver, fortsätter Peter Ström.

Skörd i agrivoltaisk solpark i tyska Donaueschingen. Foto: Next2Sun

2020 var även året då Linde energi invigde sin första solpark, Solhagen i Torphyttan, där solenergi och djurhållning samsas i en befintlig fårhage. Solhagen är än så länge Örebro läns största markförlagda solpark, men i och med bygget av Solvallen i Vässlingby konkurrerar Linde energi ut sig själva som herre på täppan.

– Antalet solpaneler i Solvallen blir färre, men effekten hos de dubbelsidiga solpanelerna är högre, jämfört med den traditionellt byggda Solhagen i Torphyttan, påpekar Peter Ström.

– Rekord är till för att slås. Vi hade hoppats att någon annan skulle ta stafettpinnen och bygga en större solpark här i länet, men vi hoppas att Solvallen kan vara ytterligare en inspirationskälla och att vi snart blir omsprungna. Vi behöver öka andelen lokalproducerad och förnybar energi och här är solen en utmärkt, konkurrenskraftig energikälla, fyller Jens Isemo i avslutningsvis.

Linde energi planerar att starta bygget av Solvallen i Vässlingby i början av sommaren.

Admin Webb