Skenande elpriser i Stockholm

Skenande elpriser i Stockholm

Sverige och Stockholm står inför ökade elpriser och går en tuff vinter till mötes med ökad inflation, skenande mat- och elpriser. Den senaste tidens rapporteringar pekar på att enskilda hushåll står inför ökade elkostnader på uppemot 40 000 kronor i månaden. Det har gått så långt att energibolag uppmanar sina kunder att ta banklån för att ha råd med elräkningen. Det är en ohållbar situation.

I Stockholms stad lanserar vi därför ett elsparpaket för att minska belastningen på elnätet, sänka priset på el och ta bort risken för att staten stänger av elen för delar av Stockholm i vinter. Enligt en studie från Energiforsk[1]skulle energieffektivisering på fem procent innebära att elpriserna under 2022 i Stockholms elområde 3 minskar med nästan en tredjedel och med cirka 40 procent till 2025, jämfört med om ingen effektivisering görs.

– Jag tar stockholmarnas oro på stort allvar, vi ser att antalet fall hos Kronofogden, kopplat till elskulder, har ökat under det första halvåret. Ingen stockholmare ska tvingas från hus och hem eller behöva frysa genom vintern. Därför vidtar vi nu flera åtgärder i syfte att förebygga och förhindra detta, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Stockholm stad kommer att sjösätta ett omfattande energibesparingsprogram där vi tillsammans med företag och större aktörer delar kunskap om best practice och söker partnerskap för hur vi tillsammans kan investera i olika energieffektiviseringar för att öka energibesparingar runt om i staden.

Vi vill öka takten med implementering av artificiell intelligens för att automatiskt optimera och energieffektivisera stadens fastigheter. Baserat på stadens tidigare pilotprojekt för AI-styrning i Mälarhöjdens idrottshall har vi sett att besparingspotentialen är stor. Där har det rört sig om cirka 10 % i besparingar på el och värme. För stadens verksamheter skulle detta kunna minska effektbehov med upp till 60 GWh, vilket även innebär upp till 134 miljoner kronor i besparingar vid ett pris på 223 öre per KWh (snittpris exkl. moms och avgifter i elområde 3, augusti 2022).

Vi vill också arbeta vidare med att utveckla pilotprojektet Sthlmflex, som startats av Ellevio, Svenska Kraftnät och Vattenfall, genom att föra in fler av stadens verksamheter i projektet. De som deltar kan exempelvis erbjuda sig att avstå eller minska sin förbrukning mot ersättning, när det uppstår kapacitetsbrist i elnätet.

Admin Webb