Storskaliga solpark kombinerar elproduktion med jordbruk

Storskaliga solpark kombinerar elproduktion med jordbruk

Förra veckan smygstartade bygget av Solvallen i Vässlingby – Sveriges första, och troligen Nordens största, storskaliga solpark i sitt slag. Nu bjuds media in att besöka bygget, som pågår för fullt.

På en åker i Vässlingby, utanför Fellingsbro, bygger kommunägda Linde energi bolagets andra solpark. Denna gång med agrivoltaisk teknik där vertikala, dubbelsidiga solpaneler möjliggör fortsatt brukande av marken för odling av vall.

– Det här projektet bidrar till att lösa nationella målkonflikter, nämligen mellan markanvändning för elproduktion och jordbruk. Här kombineras i stället dessa intressen på ett effektivt sätt, menar Peter Ström, chef Elproduktion på Linde energi.

Vid pressträffen deltar, förutom representanter från Linde energi, även Bengt Stridh från Mälardalens universitet, som fått stöd av KK-stiftelsen för att bedriva ett flerårigt forskningsprojekt i Solvallen samt entreprenören Solkompaniet.

Solvallen i Vässlingby byggs på en åker norr om Fellingsbro, invid väg 249. Solvallen är till ytan drygt en hektar. De drygt 1 300 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 650 000 kilowattimmar per år. Det räcker för att förse 130 typhushåll med hushållsel varje år (Hushåll i egnahem utan elvärme med förbrukning om 5 000 kWh per år, källa: SCB).

Maximal eleffekt: drygt 600 kW
Bedömd årlig elproduktion: 650 MWh (=650 000 kWh)
Markyta: drygt 1 hektar

Admin Webb